Обществен съвет


От месец декември в училището функционира обществен съвет. Той е в състав:
Председател: Любослав Ценов
Членове: Даниела Петрова, Ангелина Илиева, Ирина Михайлова, Анета Димитрова.
Резервни членове: Милка Илиева, Красимира Кирилова, Илияна Иванова.


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.