ОУ „Стефан Караджа” с.Стефан Караджово


Project Image

ОУ „Стефан Караджа” с.Стефан Караджово води началото си от 1864 година.

Днешната сграда, в която се помещава училището, е построена през 1932 година.

Училището е средищно. В него се обучават ученици от първи до осми клас в маломерни и слети паралелки.

Училището е интегрирало успешно ромските и българските деца от няколко села – Ст.Караджово, Попово, Денница, Оман.

Разполага с училищен автобус, компютърен кабинет с интернет, добра материална база.

Училището провежда успешна социална политика, като осигурява безплатни закуски от І до VІІІ клас, помагала и облекло за всички ученици.

Училищният екип е спечелил и реализирал няколко проекта през изминалите години, които обогатяват училищния живот.

Като единствено селско училище в общ.Болярово, нашата цел е да оцелеем и да даваме шанс на учениците в региона да завършат основно образование.