Нашите преподаватели


Дора Карагьозова - директор. Преподава биология и химия.

Красимира Николова – старши начален учител, класен ръководител на I и ІV клас

Миглена Арабаджиева – учител, класен ръководител на ІІ и ІІІ клас

Веселин Стоев – учител, класен ръководител на V клас. Преподава по български език и литература и руски език.

Донка Митева - старши учител. Преподава математика, физика, изобразително изкуство, технологии.

Кръстина Пехливанова – старши учител, класен ръководител на VІ и VІІ клас. Преподава по биология, химия, география, физическо възпитание.

Димитър Дичев - педагогически съветник.

Недялка Юрукова – старши учител в група за целодневна организация на учебния ден І – ІV клас.

Мария Владева - старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V - VІІ клас.