Ваканции


НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:
 • 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
 • 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
 • 05.02.2020 г. – междусрочна
 • 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
 • 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас
НЕУЧЕБНИ ДНИ:
 • 20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
 • 22.05.2020 г. – втори ДЗИ
 • 09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
 • 11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:
 • 06.02.2020 г. – за I - XII клас
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
 • 14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
 • 16.06.2020 г. – IV - VI клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2020 г. – V - VI клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
 • 30.06.2020 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)

Последни публикации